0503977543

if.ajovlavolat%40irtep


+ MITÄ ME TEEMME

Palvelut

Illustration

Koulutuspalvelut

Työmaan laadunvarmistus koulutukset Rakenusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto (RET).

Illustration

Rakennustyöntarkkailija

Tehtävänä on toimia osakkaiden edunvalvojana, seurata rakentamisaikataulua, kosteudenhallintaa, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta sekä sopimusten noudattamista.

Illustration

Pientalon työnjohtopalvelut

Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on valvoa, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan mukaisesti ja että siinä noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia säännöksiä ja asetuksia.